Životní styl

Workoholismus, shopaholismus nebo sexholismus. Závislosti mají mnoho podob, boj s nimi není lehký

O co se vlastně jedná? Jedná se o závislost na práci, nakupování a sexu. Jednoduše řešeno se jedná o náhlý impuls, který tlačí jedince k iracionálnímu chování, které mu škodí. Mluvíme o kompulzivním chování, které daný jedinec neumí dobře ovlivnit. Je jím řízen! Kdo by si na tyto změny v chování měl dát pozor a jaké další závislosti spojené se změnou chování člověka známe?

Shopaholismus

Neboli nutkavá potřeba nakupovat. Jedinec s tímto postižením má neustálou chuť a potřebu nakupovat zbytečné věci. Pro tyto lidi je charakteristické kupovat věci, které vůbec nepotřebují, nebo je dokonce již doma mají. Jedná se o formu sebeuspokojování. Bohužel se jedná také o velmi drahou a nepraktickou záležitost. Tito lidé často spadají do dluhových pastí a velmi často naletí podvodníkům a mylným reklamám.

Doporučený článek:  Obézní Martina: Několik týdnů držím dietu, váha ukazovala opak. Vážila jsem se ve špatný čas

Workoholismus

Tito lidé jsou dle výzkumu nejčastěji lidé v rozmezí 25 až 40 let. Práce je pro ně životním posláním, ale také prokletím. Jsou schopni pracovat i 20 hodin denně. Workoholik pociťuje silné nutkání vykonávat svou práci nebo činnosti s ní související. Práce je na prvním místě, jde před veškeré ostatní věci, jako jsou rodina, zdraví, volnočasové aktivity, dovolené nebo partnerský vztah.

Zdroj obrázku: Freepik

Sexholismus

Tato porucha chování se objevuje u 2 až 4 % lidí. Jedná se o závislost na sexu. Není to ovšem jen o sexuální aktivitě. Zde je zahrnuto také sledování pornografie, fantazírování, kybersex a podobně. Tato porucha se projevuje nutkáním vykonávat sexuální praktiky na úkor běžných denních záležitostí.

Doporučený článek:  Přehnaná hygiena škodí. Každý den stačí mýt jen tři místa na těle

Porucha příjmu potravy

Mezi další závislost neboli poruchu spojenou s psychickou nepohodou člověka je porucha příjmu potravy. Tato porucha se častěji objevuje u dívek a žen. Dle studií tímto onemocněním trpí 2 % dospělých, ale bohužel až 6 % dospívajících lidí. S touto poruchou je přímo spojena nemoc bulimie a anorexie.

Zdroj: https://www.verywellmind.com/addictive-behaviors-4157291