Zdraví

Příjemný čas u vody může skončit i fatálně. Myslet na rizika je nutné za každé situace

Během teplých dní se většina lidí snaží zchladit ve vodě. Nejedná se přitom jen o koupaliště nebo bazény, ale lidé se nebojí vlézt ani do rybníků nebo řek. Jestliže jezdíte k vodě často, určitě víte, jaké nebezpečí vám hrozí, pokud špatně skočíte nebo spadnete do vody. Je proto vhodné znát rizika, která mohou nastat, a minimalizovat je.

Nehoda se může stát velmi rychle

U vodních radovánek hrozí nejen utopení, ale také další situace, které mohou ohrozit nejen váš život. Je proto vhodné vědět, do jakých vod se chystáte a jak se chovat v případě, že se budete sami topit nebo někoho uslyšíte volat o pomoc. Nejčastěji jezdíme k vodě po naší zemi, ale samozřejmě se lidé jezdí opalovat k moři, které také skýtá mnohá nebezpečí.

Jestliže skáčete do neznámých míst, měli byste si ověřit, jestli je tam dostatečná hloubka. Jinak vám hrozí v lepším případě poranění páteře, v tom horším úplné ochrnutí nebo rychlá smrt. Proto nikdy neskákejte z míst, která neznáte. Kromě poranění páteře si můžete přivodit také otřes mozku nebo rupturu míchy. V mnoha případech není vůbec vidět na dno vlivem nečistot, proto byste neměli riskovat.

Zdroj obrázku: Freepik

Dalším nebezpečím může být teplotní šok

Ještě před samotným koupáním byste měli zkontrolovat teplotu vody. Je sice super, že budete osvěžení, pokud ale rozpálení skočíte do ledové vody, tělo zažije šok, ze kterého se pak nemusí vzpamatovat. Při velkých teplotních rozdílech se vám může až zastavit srdce. Jako reakce se pak objeví také stažení svalů, ve studené vodě budete mělce dýchat a hrozí závratě nebo přestanete ostře vidět.

Potápění je skvělým zážitkem, zvlášť pokud jste pod velením někoho zkušeného. I během tohoto sportu se totiž může stát neštěstí. Potápěči se shodují v tom, že je potřeba mít základní výcvik, navíc bezpečně se potápět můžete pouze do hloubky pěti metrů. Během potápění postupujte pomalým tempem a dávejte si pozor na tlak.

Zdroj: https://veeohutus.ee/suvi/en/jumping-water-dangerous/