Aktuality, Zdraví

Hodnota BMI pomáhá sledovat zdravou váhu a pokrok při hubnutí

BMI, neboli Body Mass Index, je číselný ukazatel, který slouží k určení, zda je vaše tělesná hmotnost v normálním rozmezí, podváhy nebo nadváhy. Tento jednoduchý nástroj se často používá pro posouzení rizika spojeného s tělesnou hmotností a obezitou. V tomto článku se podíváme na význam BMI a způsoby jeho výpočtu.

Jak se vypočítá BMI:

BMI se vypočítá pomocí následujícího vzorce:

BMI = váha v kilogramech / (výška v metrech)^2

Příklad: Pokud máte váhu 70 kg a výšku 1,75 m, výpočet by vypadal následovně:

BMI = 70 / (1,75)^2 = 22,86

Co znamenají hodnoty BMI:

BMI se obvykle interpretuje následujícím způsobem:

  • BMI méně než 18,5: Podváha
  • BMI 18,5 – 24,9: Normální hmotnost
  • BMI 25 – 29,9: Nadváha
  • BMI 30 nebo více: Obezita
Doporučený článek:  Správná prevence sníží riziko napadení klíštětem

Je důležité poznamenat, že BMI je jen hrubým měřítkem a nebere v úvahu faktory jako svalovou hmotu, tělesný tvar nebo věk. To znamená, že dvě osoby s tímto stejným BMI mohou mít různou tělesnou strukturu. Proto je třeba používat BMI spolu s dalšími diagnostickými nástroji pro komplexní hodnocení zdraví.

Zdroj obrázku: Freepik

Význam BMI:

BMI má několik důležitých významů:

  1. Posouzení rizika: Pomáhá lékařům a zdravotním odborníkům posoudit riziko spojené s nadváhou a obezitou. Vyšší hodnoty BMI jsou často spojeny s vyšším rizikem různých onemocnění, jako jsou srdeční choroby, diabetes 2. typu a hypertenze.
  2. Monitorování pokroku: BMI může být užitečným nástrojem pro sledování pokroku při snižování nebo zvyšování hmotnosti. Pomáhá jednotlivcům stanovit si cíle a sledovat, zda dosahují požadované výsledky.
  3. Vedení k zdravějším životním návykům: Pokud máte vysoké BMI a jste v kategorii nadváhy nebo obezity, může vás to motivovat k úpravě stravovacích a cvičebních návyků směrem k zdravějšímu životnímu stylu.
Doporučený článek:  Tyto prohřešky v šatníku přidávají zbytečně kila navíc

Omezení BMI:

I když je BMI užitečným nástrojem, má svá omezení. Nezohledňuje tělesnou stavbu, svalovou hmotu, distribuci tuku nebo různé genetické faktory. Například osoba s vysokým podílem svalové hmoty může mít vyšší BMI, i když je v dobré fyzické kondici. Proto byste se měli vždy poradit se zdravotním odborníkem, aby se prověřila vaše tělesná hmotnost a zdravotní stav.

Celkově řečeno je BMI užitečným nástrojem pro rychlé posouzení tělesné hmotnosti a rizika spojeného s obezitou, ale neměl by být jediným faktorem, kterým se řídíte při péči o své zdraví. Je důležité brát v úvahu celkový obraz vašeho zdraví, včetně stravovacích návyků, cvičení a dalších faktorů, které mohou ovlivňovat váš stav.

Zdroj: https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/index.html