Zajímavosti

Nácvik psaní rozvíjí v dětech schopnost naučit se plynně číst

Většina z nás vyrostla v době před počítači. Dnes je to ovšem jiné a čtení u dětí se bohužel zhoršuje s tím, jak děti mnohem více používají moderní technologie. V dnešní době se zdá, že každé čtyřleté dítě má mobilní telefon nebo tablet. Umí sice používat tato zařízení, ale neumí příliš dobře číst, nedokáže se soustředit a zároveň většinou nepíše téměř nic ručně. Tyto aspekty dětského rozvoje jsou přitom přímo propojeny.

Co doporučují psychologové?

Psycholožka Karin Jamesová z univerzity v Indianě tvrdí, že k tomu, aby se děti staly aktivními čtenáři, je potřeba praxe v psaní rukou. Může se to zdát nepodstatné, ale tyto dva procesy spolu souvisí. Styl učit a dělat je podle ní mnohem efektivnější než slyšet a vidět (řeknete písmeno a napíšete písmeno).

Plavat se také nenaučíte tím, že budete někoho jiného sledovat, jak plave. Se čtením a psaním je to stejné. Důvod je jednoduchý. Procedurální učení zahrnuje spojení mezi senzorickými a motorickými oblastmi mozku, které jsou zapojeny do tohoto úkolu.

Zdroj obrázku: Freepik

Pomozte svým dětem s učením

Na první pohled se čtení zdá jako vizuální úkol, ale není to pravda. Nácvik rukopisu je základní složkou učení se číst. Psaní písmen pomáhá malým dětem, aby se je naučily rozpoznávat. To není pro malé dítě vůbec jednoduché, ale díky psaní rukou se jim to může podařit mnohem rychleji a lépe. Čtyřleté dítě samozřejmě nemá dostatečné dovednosti, aby dokonale psalo, ale to je v pořádku.

Dítě bude postupně získávat praxi v ručním psaní. Naučí se základní prvky písmen, což mu pomůže, aby stejná písmena rozeznávalo i v knihách a naučilo se díky tomu brzy a plynule číst. Psycholožka svou hypotézu ověřila a zjistila, že mezi čtením a psaním rukou jsou jasné vazby u dospělých, ale ne u negramotných dětí. Provedla také experiment a již po čtyřech týdnech výuky u dvou skupin dětí dokázala, že tento způsob výuky je mnohem efektivnější a pro děti mnohem lepší.

Zdroj: https://www.lexiconreadingcenter.org/reading-and-writing-relationships-an-overview/, https://www.researchgate.net/publication/320955696_The_Importance_of_Handwriting_Experience_on_the_Development_of_the_Literate_Brain, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542179/, https://www.readingrockets.org/article/learning-read-and-write-what-research-reveals, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211949312000038