Vztahy

Manipulace převlečená za dokonalost: těchto 7 znaků prozradí, že jste v toxickém vztahu

Zdravý vztah, založený na partnerství a podpoře, nás činí sebevědomými a spokojenými s vlastními úspěchy na profesionální i soukromé úrovni. Máme sebeúctu a jsme si vědomi svých silných stránek. Deficit na jakékoli úrovni by nás měl přimět k bližšímu pohledu na vztahy, které vytváříme s ostatními lidmi. Jejich toxicita se nemusí vždy týkat partnera nebo manžela, ale také dětí nebo rodičů. Jak poznat, že vztah je zničující a my sami jsme se stali obětí?

Kdo je toxická osoba?

Toxičtí lidé mají určité rysy, díky nimž druhá osoba velmi snadno ztratí svůj vnitřní klid a sebevědomí. Když se však člověk seznámí s toxickým člověkem, získá dojem, že je to nesmírně milý, empatický a družný člověk. Jsou to lidé, kteří vždy poskytují pomoc, dobrou radu a jsou také ochotnými společníky. S postupem času, kdy se zdá, že jeho pozice je jistá, se realita a život s toxickým člověkem dramaticky mění. Lidé, kteří jsou toxičtí v každé své činnosti, jdou za dosažením svého cíle. Jejich činy jsou dobře promyšlené, jejich slova jsou správně zvolená a to vše za účelem dosažení vlastního prospěchu.

Doporučený článek:  Alternativní přístup k výchově pomůže lépe naložit s emocemi u dětí

Vlastnosti toxické osoby

Toxická osoba může být rozpoznána způsobem, jakým funguje na denní bázi, stejně jako tím, jak zachází s lidmi kolem sebe. Toxičtí lidé mají tendenci říkat nepravdy, překrucovat události, soustředit se na sebe, své problémy a své úspěchy. Toxická osoba je mistrem manipulace. Typickým rysem toxických lidí je takzvaná projekce. Jakýkoli ze svých přestupků nebo závažných chyb připisují třetí straně. Je to proto, že se považují za bezúhonné, dokonalé lidi, což je důvod, proč velmi často přesouvají vinu na někoho jiného. Klasickým příkladem projekce ve vztahu může být zrada partnera, který to vysvětlí tím, že ho druhá osoba k tomuto činu vyprovokovala.

Doporučený článek:  Varovné signály prozradí, že se jedná o toxický vztah. Řešením je, co nejrychleji odejít
Zdroj obrázku: Freepik

Sedm varovných příznaků toxického vztahu

Lidé, kteří ukončili vztah s toxickou osobou, velmi často říkají, že se cítili jako na emocionální horské dráze. Ve vztahu s toxickou osobou se objevuje forma násilí, která vede k tomu, že oběť má narušené vnímání reality. K tomu dochází, když manipulátor svou oběť přesvědčí, že by se daná situace nestala bez její chyby. Partner ztrácí sebelásku a sebevědomí.

Znaky toxického vztahu:

  • pasivita ve vztahu,
  • pasivní agrese,
  • závislost na oběti,
  • pečlivý výběr slov,
  • nízké sebevědomí,
  • emocionální impotence,
  • pocity osamělosti a viny.
Zdroj: https://www.healthline.com/health/toxic-relationship