Zdraví

Při úpalu je důležité zchlazení těla a doplnění tekutin

Jak poznáte úpal? K úpalu může dojít i bez přítomnosti slunečního záření, pokud je tělo dlouhodobě vystaveno vyšším teplotám. Nejčastěji k němu dochází v důsledku pobytu v prostorách s vysokými teplotami, nedostatečným přívodem čerstvého vzduchu či na místech s vysokou vlhkostí, zejména pak v kombinaci s nedostatečným pitným režimem.

Dehydratace vede k selhání termoregulace organismu

Pokud nemáme v těle dostatek tekutin, tělo nemůže produkovat pot, který by nás ochlazoval. Dochází tak k selhání termoregulace a naše tělo včetně vnitřních orgánů se neúměrně zahřívají. Jedná se tedy o celkové přehřátí organismu. O tom, že se jedná právě o úpal, svědčí horká kůže, bolest hlavy, závratě, nevolnost, mdloby, zrychlený tep, zvracení a vysoká teplota nad 39 °C. Osoba s úpalem zrychleně dýchá a může být dokonce v bezvědomí.

případě úpalu je nezbytné postiženého dostat co nejrychleji na chladné místo s čerstvým vzduchem, rozepnout mu nebo sundat oděv a položit do polohy vleže se zdviženými končetinami. Pokud je to možné, doporučuje se koupel nebo sprcha celého těla (voda ale nesmí být studená), případně alespoň otírání těla chladnější vodou tak dlouho, než teplota těla postiženého klesne na 38 °C.

Zdroj obrázku: Freepik

Kdy volat sanitku?

Neustále sledujte stav postiženého. Nepřetržitý dozor je důležitý zejména u dětí. Samozřejmostí je, pokud je postižený při vědomí, podávat dostatečné množství vlažných tekutin. Vhodnější než voda jsou iontové nápoje, minerální voda nebo lehce oslazený studený čaj, aby tělo mohlo získat zpět minerály ztracené pocením.

V případě vážného stavu pacienta nebo pokud se stav postiženého nelepší či se zhoršuje, je nutné přivolat lékařskou pomoc. Varovnými signály jsou obvykle další zvyšování teploty, zvracení, rychlá ztráta tekutin (dehydratace), křeče nebo změny v chování nemocného – blouznění, apatie a mdloby. Takto naléhavé případy patří do nemocnice, kde se nemocnému podávají infuze.

Zdroj: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heat-stroke/symptoms-causes/syc-20353581, https://www.nhs.uk/conditions/heat-exhaustion-heatstroke/, https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21812-heatstroke, https://www.healthline.com/nutrition/electrolytes-drinks, https://allcarefamilymed.com/blog/should-i-go-to-urgent-care-for-a-heat-stroke-or-heat-exhaustion